CCNA

CCNA Routing and Switching

   
 

Obsahová náplň

Kurz CCNA Routing and Switching je vstupnou bránou do sveta sieťových technológií. Kurz je vhodný pre začiatočníkov, pre študentov ktorých cieľom je prehĺbiť si svoje znalosti, prípadne ako forma prípravy na pohovor alebo pracovnú pozíciu sieťového technika, podporného inžiniera, sieťového administrátora a podobne.

CCNA R&S pozostáva zo štyroch samostatných kurzov CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4. Séria týchto kurzov spĺňa obsahovú náplň priemyselnej skúšky CCNA Routing and Switching.

V cene kurzu sú zahrnuté všetky výučbové materiály ako aj výučbový softvér.

Rozsah štúdia

Každý z kurzov CCNA má pridelenú časovú dotáciu 40 hodín. Kurz môže byť uskutočnený vo forme 10 stretnutí po 4 hodiny, alebo vo forme 5 stretnutí po 8 hodín.

Forma štúdia

Ponúkame 2 formy štúdia:

-  Prezenčná forma – Kurz uskutočnený v Košiciach - vo vlastných profesionálne vybavených výučbových priestoroch s najväčším vzdelávacím laboratóriom sieťových technológií na Slovensku

-  Online forma – Kurz vo forme webinárov, ktorý môžete absolvovať z pohodlia svojho domova

Počet účastníkov

Upozorňujeme, že maximálny počet účastníkov je obmedzený na 18 osôb.