CCNP

CCNP  Routing and Switching

Obsahová náplň

CCNP R&S pozostáva z troch samostatných kurzov CCNP SWITCH, CCNP ROUTE a CCNP TROUBLESHOOT. Každý z kurzov spĺňa obsahovú náplň CCNP certifikácií.

Rozsah štúdia

Každý z kurzov CCNP má pridelenú časovú dotáciu 80 hodín. Kurz je možné uskutočniť v forme 10x8 hodín jeden krát týždenne, alebo vo forme intenzívneho školenia 2 týždne Po-Pia po 8 hodín denne.

Forma štúdia

Ponúkame 2 formy štúdia:

-  Prezenčná forma – Kurz uskutočnený v Košiciach - vo vlastných profesionálne vybavených výučbových priestoroch s najväčším vzdelávacím laboratóriom sieťových technológií na Slovensku

-  Online forma – Kurz vo forme webinárov, ktorý môžete absolvovať z pohodlia svojho domova

Počet účastníkov

Upozorňujeme, že kurz sa otvára iba za predpokladu účasti minimálne 4 osôb.