Vytvorenie novej triedy a metódy priradenia študentov

    Pravdepodobne najdôležitejšia úloha inštruktora sieťového akademického NetAcadu je sprístupnenie vzdelávacích materiálov študentom programu. Aby bolo možné sprístupniť materiály vašim študentom, musí byť splnené nasledovné:

    1. Prvým krokom je vytvorenie triedy pre vybraný kurz
    2. Druhým krokom je priradenie študentov do tejto novo vytvorenej triedy. Každý zo študentov musí mať vytvorené bezplatné konto na stránke www.netacad.com

    V prvom videu našej krátkej série sa zameriavame práve na podrobný postup vytvorenia novej triedy s vysvetlením nedostatkov, obmedzení a ich následného riešenia.

    Okrem toho video spracováva ukážku rôznych metód zaradenia študentov do novo vytvorenej triedy, vďaka čomu študenti získajú prístup k výučbovým materiálom.