Vzdelávanie – Firmy

Kto sme?

Sme tím vedecko-výskumných pracovníkov, odborných asistentov a pedagógov laboratória počítačových sietí kde už 18 rokov zabezpečujeme činnosť podporných a tréningových centier. Naše podporné centrum patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie v medzinárodnom meradle a dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené na medzinárodnej úrovni. Za naše úsilie a výsledky nám bol udelený status Cisco prémiového partnera.

Firma CEELABS je popredným partnerom v oblasti vzdelávania so špecializáciou na počítačové siete s najdlhšou históriou na Slovensku a Českej republike, siahajúcou do roku 1999. Medzi našich partnerov v súčasnosti patria najväčšie univerzity a firmy na Slovensku – napríklad T-Systems Slovakia s.r.o., Východoslovenská distribučná a.s., Cisco systems, Huawei, Swan a.s., IT asociácia Slovenska, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Žilinská Univerzita v Žiline, ako aj ďalších 100 stredných škôl v sieťovom akademickom programe NetAcad, ktoré podporujeme a ktoré vedia poskytnúť referenciu na naše služby.

Medzi naše prednosti patrí využitie progresívnych výučbových a testovacích metód, vysoká odbornosť, spoľahlivosť a profesionalita, čoho zárukou sú certifikovaní lektori s najvyššou úrovňou kvalifikácie udelenou individuálnym odborným preskúšaním zástupcami spoločnosti Cisco. Máme skúsenosti z medzinárodných vzdelávacích projektov a výučbou inštruktorov pôsobiacich na školách v Holandsku, Grécku, USA a podobne. V anonymných štatistikách spokojnosti našich klientov máme tú česť dlhodobo dosahovať medián spokojnosti 5 z 5.

 

Čo ponúkame

Ponúkame Vám vzdelávanie prostredníctvom špecializovaných kurzov šitých na mieru podľa Vašich požiadaviek, ako aj možnosť štúdia v rámci Cisco Networking Academy, ktorý je najväčším a najkomplexnejšie profesijne orientovaným vzdelávacím programom na svete, pod hlavičkou ktorého v našich akadémiách vzdelávame viac ako 20 000 študentov ročne. V prípade, že rozsah tém jednotlivých kurzov Cisco akadémie, nevyhovuje Vašim požiadavkám, vieme pre Vás flexibilne zabezpečiť prípravu kurzu podľa Vašich predstáv v rozsahu tém priemyselných certifikácií CCNA Routing&Switching, CCNP Routing&Switching, CCNA security, CompTIA Network+, CompTIA Security+ a vybraných tém v rozsahu tém CCIE Routing&Switching. Stručný zoznam tém ponúkaných kurzov nájdete v prílohe.  Rozsiahle množstvo pokrývaných tém umožňuje flexibilne prispôsobiť kurzy pre každého – od začiatočníkov až po expertov na sieťové technológie. Kurzy je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

 

Prečo je znalosť sieťových technológií nutnosťou pre každého IT zamestnanca?

Nachádzame sa v ére, kde sieťové technológie umožňujú komunikáciu medzi desiatkami miliárd zariadení, ich aplikáciami a službami, čo mení spôsob, akým žijeme a pracujeme. Množstvo prenesených dát a počet pripojených zariadení do internetu stúpa exponenciálne, čím sieťové technológie zohrávajú dôležitejšiu rolu, ako kedykoľvek predtým. Tento trend výrazne transformuje požiadavky na zamestnancov v odvetviach IT, ktorých aspoň základná znalosť sieťových technológií bude zohrávať dôležitú úlohu bez ohľadu na ich pracovné zameranie a špecializáciu.

 

Kde prebieha výučba?

Kurzy organizujeme v Košiciach vo vlastných priestoroch najväčšieho výučbového laboratória sieťových technológií na Slovensku, v priestoroch zákazníka s využitím vzdialeného prístupu na zariadenia nášho laboratória, prípadne na diaľku využitím video-konferenčných systémov ako napríklad LifeSize, Telepresence a podobne.

 

Kontakt

Ak Vám to Vaše pracovné vyťaženie umožní, radi by sme sa dohodli na osobnom stretnutí s cieľom prediskutovania vzdelávacích potrieb Vašej spoločnosti. Veríme, že výsledkom nášho spoločného úsilia bude rozvoj potrebných technologických schopností budúcej generácie odborníkov. Prajeme Vám všetko dobré a tešíme sa na stretnutie s Vami.