Úvod LEARNING Používanie protokolu IPv6 prekonáva historické míľniky

Používanie protokolu IPv6 prekonáva historické míľniky

  Začiatkom minulého mesiaca prekonala spoločnosť LinkedIn historický míľnik – viac ako 50% návštev stránky LinkedIn z mobilných zariadení v USA, bolo prostredníctvom protokolu IPv6. Tento historický krok je výsledkom dlhej migrácie, ktorá začala už v roku 2013.

  V roku 2013 začala spoločnosť LinkedIn svoju dlhú cestu migrácie spustením IPv6 na svojich mailových serveroch a následne v roku 2014 spustením IPv6 na webových stránkach svojej profesijne orientovanej sociálnej sieti.  Od prvého momentu bolo možné badať postupný pokles používania protokolu IPv4, pričom v súčasnosti spoločnosť balancuje na pomyselnej hrane 50% všetkých pripojení z USA.

  Napriek týmto úctyhodným výsledkom LinkedIn už teraz podniká ďalšie cieľavedomé kroky pri adaptácii IPv6, ktorými je postupné odstraňovanie IPv4 protokolu vo svojej vnútornej sieti. Tento proces by mal byť ukončený do konca roku 2018, po ktorom budú protokol IPv4 podporovať iba na poskytovanie verejných služieb, pre spätnú kompatibilitu so zastaralými klientmi.

  LinkedIn však ani zďaleka nie je jediný, kto je svedkom napredovania v používaní IPv6. V auguste roku 2016 Facebook pokoril hranicu 50% prenesených dát v USA pomocou IPv6. Rovnako ani trend postupného prechodu na tzv. „IPv6 only“ organizáciu nie je doménou iba spoločnosti LinkedIn, keďže mnohé veľké organizácie ako Google, Facebook, APNIC a iné tiež podnikajú kroky k vnútorným sieťam používajúcim iba IPv6.

  Na záver je potrebné opäť pripomenúť, že spomenuté míľniky vychádzali z dát a štatistík pre USA, ktoré spolu s Belgickom a Indiou patria medzi lídrov v implementovaní IPv6, čo možno vidieť v krásnej interaktívnej mape na stránkach regionálneho internetového registráru APNIC.

  Percento pripojení realizovaných prostredníctvom IPv6

  Napriek porovnateľne slabším výsledkom zvyšku sveta je možné badať neustále zväčšujúcu sa rýchlosť a mieru adaptácie IPv6. Príkladom sú štatistiky RIR APNIC alebo spoločnosti Google. Na tento trend musia firmy adekvátne reagovať implementáciou IPv6, pretože bez jej podpory môžu v krátkom čase čeliť konkurenčnej nevýhode. Nie ja však nutné mať obavy – napriek mnohým háčikom a úskaliam, ktoré na vás môžu čeliť pri migrácii na IPv6, existuje na internete množstvo informácií, návodov a pomôcok vrátane našich kurzov sieťového akademického programu, ktoré sa tejto aktuálnej téme venujú.

  Percento užívateľov využívajúcich služby Google prostredníctvom IPv6
  Percento prístupov na webové služby využitím IPv6