Každá akadémia musí mať príslušnosť k Academy Support Centru – ASC, ktoré poskytuje podporu danej akadémii. ASC Ceelabs poskytuje podporu akadémiám na Slovensku a v zahraničí. Prvým krokom pri zriaďovaní akadémie je podpísanie zmluvy s ASC. Následne ASC zabezpečí v spolupráci s Vami podpísanie zmluvy so spoločnosťou Cisco, systémové vytvorenie akadémie, pridelenie identifikátorov a prístupu k portálu Netspace. Ročný poplatok za služby Akademického podporného centra je jednotný pre všetky naše akadémie a je vo výške 200€ bez DPH.

Ak chcete nájsť akadémiu, ktorá je vo Vašom okolí, tak kliknite na odkaz nižšie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Radi Vám vysvetlíme ako prebieha proces priradenia k ASC.