Úvod ASC CEELABS

ASC CEELABS

O nás

Sme popredným partnerom v oblasti vzdelávania so špecializáciou na počítačové siete s najdlhšou históriou na Slovensku a Českej republike, siahajúcou do roku 1999. Náš energický tím pedagogických pracovníkov laboratória počítačových sietí na Technickej Univerzite v Košiciach zabezpečuje činnosť podporného a tréningového centra Ceelabs a TUKE.

Medzi naše prednosti patrí využitie progresívnych výučbových a testovacích metód, vysoká odbornosť, spoľahlivosť a profesionalita, čoho zárukou sú certifikovaní lektori s najvyššou úrovňou kvalifikácie udelenou individuálnym odborným preskúšaním zástupcami spoločnosti Cisco. Máme skúsenosti z medzinárodných vzdelávacích projektov a výučbou nových zahraničných inštruktorov pôsobiacich na školách
Holandsku, Grécku, USA a podobne. V anonymných štatistikách spokojnosti našich klientov máme tú česť dlhodobo dosahovať medián spokojnosti 5 z 5.

Neustále vyvíjame maximálne úsilie s cieľom podpory sieťových akadémií na Slovensku. Každoročne zabezpečujeme aktivity ako je:

  • Súťaž sieťových zručností nadobudnutých počas štúdia v programe NetAcad, ktorá bola oficiálne registrovaná Ministerstvom školstva SR ako súťaž odborných zručností v kategórií C.
  • Výročná konferencia inštitúcií zapojených do programu NetAcad s cieľom zdieľania skúseností s implementáciou programu do študijných plánov.
  • Bezplatné rekondičné tréningy inštruktorov programu na mesačnej báze.
  • Rozširovanie znalostí lektorskej komunity v nových oblastiach formou prezentačných stretnutí.
  • Kontinuálne podávanie projektov s cieľom podpory sieťového akademického programu ako aj všetkých akadémií asociovaných s podporným centrom Technickej univerzity v Košiciach.

Okrem kurzov IT Essentials a CCNA ponúka akademický program široké možnosti v podobe ďalších kurzov ktoré môžu výrazne obohatiť vzdelávanie vo vašej inštitúcií.

Ak máte záujem o akúkoľvek spoluprácu a rozvoj v tejto oblasti, neváhajte nás kontaktovať na adrese asc@ceelabs.com alebo igor.chudacik@ceelabs.com a dohodnite si termín individuálneho stretnutia.

 

Objavte NetAcad, jeho možnosti, výhody a portfólio kurzov