Úvod ManazmentNetAcadu Asociovanie akadémie s ASC

Asociovanie akadémie s ASC

Asociovanie akadémie je jednoduchý a priamočiary proces pozostávajúci z niekoľkých krokov, ktoré okrem iného dostanete ako hlavný kontakt presne vymenované v emaily od NetAcadu, pri píležitosti schválenia vašej požiadavky stať sa Cisco akadémiou.
Tieto kroky sú nasledovné (citujem priamo z emailu):
1. Prihláste sa svojim účtom na netacad.com
2. Zo záložky I’m managing kliknite na My ASC Relationship
3. Vyhľadajte ASC pomocou nástroja “Find an ASC” – Tento krok môžete vynechať
4. Zadajte meno podporného centra do poľa “Request Relationship”
5. Vyberte podporné centrum a kliknite na Submit.