Obsahová náplň

Kurz CCNA Routing and Switching je vstupnou bránou do sveta sieťových technológií. Kurz je vhodný pre začiatočníkov, pre študentov ktorých cieľom je prehĺbiť si svoje znalosti, prípadne ako forma prípravy na pohovor alebo pracovnú pozíciu sieťového technika, podporného inžiniera, sieťového administrátora a podobne.

CCNA R&S pozostáva zo štyroch samostatných kurzov CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4. Séria týchto kurzov spĺňa obsahovú náplň priemyselnej skúšky CCNA Routing and Switching.