Spoločnosť ceelabs, s.r.o. vyvinula vlastné cloudové riešenie pre zber a analýzu dát z energetických meracích zariadení, ktoré podporujú posielanie údajov prostredníctvom protokolu MQTT.

Základná špecifikácia ponúkanej služby:

  • vizualizácia nameraných veličín – napätie, prúd, výkon (činný, jalový, zdanlivý),
  • zber a spracovanie historických dát a ich vizualizácia,
  • podpora spracovania dát až v sekundových intervaloch,
  • API rozhranie pre prístup k údajom,
  • mobilná aplikácia.

Cloudové riešenie je ponúkané ako služba pre koncových zákazníkov. Je plne kompatibilná s hardvérovým meracím zariadením MeriTo (v kombinácií s týmto zariadením navyše ponúka službu detekcie pripojených zariadení na základe rozpoznávania ich energetických profilov).

Prihl. meno: demo, Prihl. heslo: demo