Spoločnosť Cisco poskytuje okrem sieťových technológií a priemyselných certifikačných skúšok aj vzdelávanie prostredníctvom Cisco Networking Academy, ktorý je najväčším a najkomplexnejšie profesijne orientovaným vzdelávacím programom na svete.

Každý rok využije vzdelávanie prostredníctvom sieťového akademického programu viac ako milión študentov, 9500 akadémií z celého sveta. V súčasnosti podporujeme viac ako 80 akadémií na Slovensku aj v zahraničí medzi ktoré patria napríklad akadémie v USA, Holandsku, Rumunsku, Ukrajine, Azerbajdžane, Grécku, ako aj 6 univerzitných pracovísk a desiatky stredných škôl a gymnázií na Slovensku. Na základe priaznivej odozvy akademickej sféry na sieťový akademický program Netacad, bolo v januári 2001 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR (MŠ) a Cisco (MoU), ktoré je založené na inovatívnom neziskovom partnerstve verejného a privátneho sektora, na princípoch vzájomnej výhodnosti.  Naše podporné centrum patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie v medzinárodnom meradle a dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené na medzinárodnej úrovni. Za naše úsilie nám bol udelený status Cisco prémiového partnera. Ročne v našich akadémiách študuje viac ako 20 000 študentov stredných a vysokých škôl.

Sieťový akademický program ponúka možnosti vzdelávania v rôznych oblastiach – od základných zručností v oblasti IT technológií a Internetu vecí, cez základy počítačových sietí, až po pokročilé znalosti návrhu a spravovania rozsiahlych počítačových sietí s cieľom prípravy na priemyselné certifikačné skúšky.

Spoločnosť Cisco poskytuje v rámci NetAcadu:

  • Vzdelávanie študentov a inštruktorov programu vo vybraných kurzoch s cieľom prípravy na priemyselné certifikačné skúšky CCENT, CCNA, CCNP
  • Vzdelávanie študentov v iných oblastiach IT ako kurzy zamerané na bezpečnosť, Internet vecí, programovanie v C++, Linux a podobne.
  • Študijné materiály v anglickom jazyku prostredníctvom jedinečnej online interaktívnej vzdelávacej platformy.
  • Prostredie pre testovanie vedomostí.
  • Doplnkové zdroje, podporné materiály a softvér ku kurzom.