Úvod Instructor news Otvorenie národného projektu IT akadémia

Otvorenie národného projektu IT akadémia

V pondelok 13.11.2017 sme sa v zostave Ing. Igor Chudáčik, Ing. Peter Feciľák PhD. a doc. Ing. František Jakab PhD. zúčastnili otvorenia národného projektu IT akadémia,  ktorého hlavným cieľom je vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií (IKT).

Na podujatí sa zúčastnili štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský a ďalší predstavitelia spolupracujúcich vysokých škôl a organizácií.

Na aktivitách projektu IT akadémia sa okrem Technickej Univerzity v Košiciach bude podielať aj 300 základných škôl, 200 stredných škôl a ďalšie 4 univerzity. Termín ukončenia projektu je stanovený na október 2020.

Už v týchto chvíľach usilovne pripravujeme akreditované školenia, ktoré budeme pod záštitou projektu IT akadémia organizovať z pozície pedagogických pracovníkov a inštruktorského tréningového centra na Technickej Univerzite v Košiciach. Cieľom tejto aktivity je preškolenie 150 inštruktorov sieťového akademického programu v celom rozsahu kurzov CCNA1-4. Kurzy budú rozdelené do dvoch samostatných celkov  –

 

Za úspešné absolvovanie týchto celkov môže učiteľ získať po 24 kreditov = dokopy teda 48 kreditov.
Začiatok školení je plánovaný na leto (Júl, August) 2018, pričom v budúcom roku budú školenia zahŕňať iba kurzy CCNA1 a CCNA2. V priebehu letných mesiacov bude vzhľadom na projektové obmedzenia možné vyškoliť prvých 40-80 učiteľov a inštruktorov sieťového akademického programu. O možnosti registrácie na školenia budeme informovať NetAcad komunitu začiatkom roka 2018.