Úvod Portfólio kurzov

Portfólio kurzov

Portfólio NetAcad kurzov

Najväčšou výhodou NetAcad kurzov sú vždy aktuálne výučbové materiály, flexibilne sa meniace podľa najnovších požiadaviek trhu a súčasných verzií medzinárodných certifikácií. Obsah kurzov rýchlo reaguje na nové trendy čoho dôsledkom sú jeho pravidelné revízie a aktualizácie s cieľom zabezpečenia najvyššej kvality výučbových materiálov. Formát kurzov navyše výrazne zjednodušuje prácu inštruktora vzhľadom na mnoho predpripravených výučbových aktivít, testov, praktických cvičení ako aj vytvorené inštruktorské prezentácie, ktoré sú inštruktorovi bezplatne k dispozícii.

 

Široké portfólio NetAcad kurzov sa rozdeľuje na 3 základné časti:

 

 Foundational  Exploratory  Career-Ready
 • Stredne náročné kurzy vhodné pre akúkoľvek strednú školu určené pre začiatočníkov s minimom technických znalostí, určené pre vybudovanie širšieho rozhľadu vo svete IT, programovania a počítačových sietí, prípadne zamerané na cieľ prípravy študentov na medzinárodné certifikácie a vstupné pozície IT firiem. Väčšinu kurzov je možné otvoriť bez potreby absolvovania akéhokoľvek školenia alebo certifikácie.
  • IT Essentials
  • NDG Linux Essentials
  • Cybersecurity Essentials
  • Networking Essentials
  • Programming Essentials in C++
  • Mobility Fundamentals
  • Entrepreneurship
  • Kurzy IoT Fundamentals:
   • Connecting Things
   • Big Data and Analytics
   • Hackathon Playbook

 

 • Jednoduché zväčša krátke kurzy úplne minimálnej technickej náročnosti určené na vzbudenie prvotného záujmu o technológiu. Kurzy sú vhodné pre úplných začiatočníkov bez akéhokoľvek predchádzajúceho technického zázemia. Ktorýkoľvek učiteľ existujúcej akadémie môže otvoriť tieto kurzy bez potreby absolvovania školenia alebo certifikácie Do tejto kategórie patria kurzy:
  • Introduction to IoT
  • Introduction to Cybersecurity
  • Get Connected
  • Packet Tracer Know How
  • Linux Unhatched
 • Celosvetovo uznávané špecializované kurzy zamerané na počítačové siete o ktoré je veľký záujem. Sú vhodné pre stredné a vysoké školy a sústreďujú sa na hlbšie vzdelávanie v oblasti počítačových sietí, pričom ich absolventi sú veľmi dobre uplatniteľní na pracovnom trhu. Kurzy môžu byť otvorené iba certifikovaným inštruktorom vyškoleným v inštruktorskom tréningovom centre.

Objavte NetAcad, jeho možnosti, výhody a portfólio kurzov