Ing. Peter Feciľak, PhD. (CEO)

Peter je odborník v oblasti počítačových sietí, návrhu a vývoja hardvéru, Internet vecí a vývoja softvérových riešení. V tejto oblasti pôsobí už viac ako 10 rokov a je autorom viac ako 20 odborných publikácií v týchto oblastiach.

Ing. Jozef Janitor, PhD. (CTO)

Jozef je odborník v oblasti Internetu vecí, IP telefónie, počítačových sietí a systémovej integrácie. V tejto oblasti pôsobí už viac ako 10 rokov a zaznamenal viacero medzinárodných úspechov.

Ing. Katarína Feciľáková, PhD. (CFO)

Katka je odborníčka v oblasti počítačových sietí, IP telefónie a webových služieb. Vo firme má na zodpovednosti ekonomické procesy a komunikáciu so zákazníkmi.

Ing. Miroslav Michalko, PhD. (CSO)

Miro je odborník na oblasť počítačových sietí, webových služieb a technológií, streamingové a videokonferenčné služby. V tejto oblasti pôsobí už viac ako 10 rokov a je autorom viac ako 50 odborných publikácií.

Ing. Jaroslav Lámer, PhD.

Jaro je odborník na oblasť vývoja hardvéru, softvéru, detekciu neštandardného správania, Internet vecí. Je kľúčovou osobou pri vývoji riešení pre smart metering.

Ing. Miroslav Hupcej

Miro je odborník na vývoj sofvérových a cloudových služieb, disagregáciu, hardvérové riešenia. Je spoluzodpovedný za vývoj riešení pre smart metering.

Ing. Igor Chudáčik

Igor je našim odborníkom na oblasť počítačových sietí a kyberbezpečnosť. Má na starosti Cisco Networking Academy Program na Slovensku, aktívne lektoruje kurzy zamerané na IT.

Ing. Simona Majzeľová

Simona je naša odborníčka na financie a účtovníctvo. Je zodpovedná za komunikáciu s úradmi a odosielanie všetkých potrebných podkladov všade kde treba.