Úvod ManazmentNetAcadu Vytvorenie novej triedy a metódy priradenia študentov

Vytvorenie novej triedy a metódy priradenia študentov

Pravdepodobne najdôležitejšia úloha inštruktora sieťového akademického NetAcadu je sprístupnenie vzdelávacích materiálov študentom programu. Aby bolo možné sprístupniť materiály vašim študentom, musí byť splnené nasledovné:

  1. Prvým krokom je vytvorenie triedy pre vybraný kurz
  2. Druhým krokom je priradenie študentov do tejto novo vytvorenej triedy. Každý zo študentov musí mať vytvorené bezplatné konto na stránke www.netacad.com

V prvom videu našej krátkej série sa zameriavame práve na podrobný postup vytvorenia novej triedy s vysvetlením nedostatkov, obmedzení a ich následného riešenia.

Okrem toho video spracováva ukážku rôznych metód zaradenia študentov do novo vytvorenej triedy, vďaka čomu študenti získajú prístup k výučbovým materiálom.