Úvod ManazmentNetAcadu Aktivácia a manažment testov

Aktivácia a manažment testov

Školský rok začal, študenti sú zaradení do tried študujú výučbové materiály v podobe curricula v prostredí NetAcadu avšak pri pokuse absolvovať testy po jednotlivých kapitolách sú vyzvaní ku kontaktovaniu inštruktora, pretože testy sa nedajú absolvovať. Toto je jeden z najčastejších scenárov začiatku štúdia nového kurzu, pretože vzhľadom na široké spektrum viac ako milióna študentov z krajín celého sveta tvorcovia NetAcadu nenastavili jednotné podmienky pre absolvovanie testov. Je to z dôvodu rôznorodosti študentov ako aj z dôvodu rozdielneho využívania testov pri štúdiu.

Príklady rôznorodosti študentov sú napríklad: stupeň štúdia (stredná/vysoká škola/dospelý klient), jazykové znalosti, predchadzajúce technické zázemie a podobne.

Príklady využitia jedného a toho istého testu môžu zahŕňať nepovinné testy ako domácu úlohu, povinné testy ako domácu úlohu, povinné testy absolvované za dozoru učiteľa v škole a podobne.

Je teda zjavné, že určovanie základných charakteristík ako počet pokusov na test, dátum a čas na absolvovanie testov, dĺžka testu a podobne je výrazne závislé od konkrétnych študentov a Vášho konkrétneho zámeru na využitie tohto testu. Práve preto je úlohou každého inštruktora vytvoriť svoj vlastný aktivačný profil, ktorý aplikuje pri aktivácií testov.

V druhom z našich manažmentových videí sa teda zameriavame na aktiváciu testov a riešenie najčastejších problémov.