Úvod ManazmentNetAcadu Kontrola vzťahu s podporným centrom

Kontrola vzťahu s podporným centrom

Toto video a článok je zameraný na kontrolu stavu asociácie vašej akadémie s akademickým podporným centrom (ASC).

Nižšie uvedené kroky Vám pomôžu v prípade, že sme sa na Vás obrátili s prosbou skontrolvať stav asociácie a zalať nám jej screenshot z dôvodu, že Vás neevidujeme pod našim podporným centrom.
Tento jednoduchý postup pozostáva s nasledujúcich krokov:

0. Prihláste sa svojim účtom na netacad.com
1. Kliknite na záložku I’m Managing
2. Kliknite na Details
3. Kliknite na My ASC Relationship
4. Urobte nám screenshot tejto stránky

Ďakujeme Vám za Vašu asistenciu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.